Aktualności GOK

Nabór na stanowisko pracy "Specjalista do spraw kultury i promocji"

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na stanowisko pracy „Specjalista do spraw kultury i promocji”.
Wymagania:

 • Doświadczenie w pisaniu projektów w zakresie działalności kulturalnej i społecznej,
 • Umiejętność posługiwania się edytorem tekstu, excelem, programami graficznymi,
 • Znajomość ustaw: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 25 października 1991r. r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, kreatywność.

 

Zakres pracy:

 • Pisanie projektów z zakresu działalności kulturalnej i społecznej zgodnie z działalnością statutową,
 • Prowadzenie sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach,
 • Przygotowywanie zaproszeń, ulotek, plakatów, folderów informacji o działalności jednostki,
 • Wyszukiwanie artystów, twórców oraz przygotowywanie wystaw
 • Zbieranie informacji i redagowanie gazety lokalnej „Mysłakowice i Okolice”,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Mysłakowice,
 • Współpraca ze świetlicami i bibliotekami w zakresie działalności kulturalnej,
 • Promocja gminy i ośrodka w lokalnych mediach,
 • Nadzór nad stroną Gminnego Ośrodka Kultury.

Oferty można składać do 25 marca 2019 w siedzibie GOK-u ul. Daszyńskiego 29 Mysłakowice 58-533.
Informacje pod numerem tel. 75 7131 298