Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych.

Grzegorz Truchanowicz

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mysłakowice
Od 1 lipca nastąpi zmiana w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, zmiana polega na rozdzieleniu odbioru frakcji bio z 1-go na 2 dni celem jest usprawnienie odbiór odpadów bio na terenie Gminy Mysłakowice.
Aktualny harmonogram znajduje się na stronie
http://www.myslakowice.eu/index.php/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami-komunalnymi

link do harmonogramu.