Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną".

Daria Tadeusz

Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pt. „Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną.”
Konkurs ma na celu wyłonienie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o infrastrukturę gminną na rzecz mieszkańców gminy Mysłakowice oraz udzielenie dotacji na ich realizację.

Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb poprzez rozwój kultury fizycznej na terenie gminy, stworzenie dzieciom i młodzieży wiejskiej warunków do uprawiania sportu, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównanie szans w dostępie do kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadań w 2021 r.: Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną.

Termin składania ofert: 14.12.2020 r. do godz. 15:00

Więcej informacji w załącznikach.