„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Grzegorz Truchanowicz

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”


Wójt Gminy planuje wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pod nazwą
„Usuwanie folii rolniczych i i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Mysłakowice” w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów którzy posiadają odpady z działalności rolniczej.
Jednym z warunków przystąpienia do programu jest sporządzenie przez
Gminę inwentaryzacji odpadów z działalności rolniczej tj. :
• folia rolnicza,
• siatki, sznurek do owijania balotów,
• opakowania po nawozach i typu Big, Bag.

Celem przygotowania inwentaryzacji prosimy o zgłoszenie do siedziby gminy ilości i rodzaju posiadanych odpadów rolniczych.

Druki zgłoszenia odpadów dostępne są :
 na stronie Urzędu Gminy w zakładce aktualności.
 w siedzibie Urzędu Gminy Mysłakowice.
Termin składania zgłoszeń w siedzibie Urzędu do dnia 24 stycznia 2020 r.

Wniosek