Ułatwienia dostępu

Klub Senior +

Klub Senior + działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach od styczna 2020 r. Powołany został uchwałą nr XVII/140/19 Rady Gminy Mysłakowice w dniu 30 grudnia 2019 r. Chęć przynależenia do klubu zgłosiło ok 50 osób, z czego ok 20 członków regularnie uczestniczy w spotkaniach. Ze względów obostrzeń, związanych z panującą pandemią, ilość osób została ograniczona do 10 w zajęciach relaksacyjno-gimnastycznych i 5 w pozostałych.


Klub Senior + otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 15 i realizuje zajęcia według wcześniej opracowanego harmonogramu tj. w poniedziałki seniorzy grają w gry, we wtorki i czwartki prowadzone są zajęcia relaksacyjne i gimnastyczne, w środy warsztaty twórcze a w piątki zajęcia edukacyjno-kulturalne.

Zajęcia realizowane w Klubie Senior+:
- Gry: bingo gry planszowe,-warcaby, szachy, karty.
- Zajęcia relaksacyjne i gimnastyka- joga , pilates , trx , nordic walking prowadzone przez trenerów
- Warsztaty twórcze prowadzone przez pracowników GOK, plastyczne, rękodzielnicze, robótki ręczne, kulinarne, warsztaty zielarskie.
-Zajęcia kulturalno-edukacyjne: spotkania z policją, z dyrektorem GOPS, z wice-wójtem , Dzień Dziadka i Babci, Walentynki, Dzień Kobiet, karaoke, wycieczki po okolicy, wystawy, wieczorki taneczne, pogadanki o literaturze.