Ułatwienia dostępu

Orzeł Kultury - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury

gok1

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach realizował zadanie w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Orzeł Kultury - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury.
Poprzez realizację zadania stworzono optymalne warunki dla działalności ośrodka kultury, który zaspokoi potrzeby edukacji oraz animacji kulturalnej mieszkańców Gminy Mysłakowice. Wykonanie izolacji poprawiło stan budynku oraz ma wpływ na lepsze parametry ekonomiczne obiektu. Modernizacja parteru była kontynuacją rozpoczętego remontu, tworząc spójną całość. Zawilgocone pomieszczenie świetlicy/ pracowni warsztatowej zostało odnowione, co wpłynie na komfort pracy oraz zdrowie uczestników zajęć. Wyposażenie sali w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć pozwoli na uatrakcyjnienie oferty edukacyjno-kulturalnej dla dzieci. Remont dwóch toalet oraz
przystosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pozwoli na organizację większych wydarzeń i wpłynie pozytywnie na wizerunek tego miejsca.

Dzięki przeprowadzeniu zaplanowanych prac mogliśmy wykonać kolejny etap w modernizacji ośrodka kultury, który wpłynie pozytywnie na funkcjonalność i poprawi wizerunek tego miejsca.

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB PL

 

Zrealizowane projekty w 2020 r.

Zrealizowane projekty w 2020 r.
XXI spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych Powiatu Jeleniogórskiego 2020 - dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Spotkanie opłatkowe jest imprezą, która wpisała się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Mysłakowice. Organizowana jest w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Głównymi uczestnikami i jednocześnie gośćmi są osoby niepełnosprawne z Powiatu Jeleniogórskiego. Spotkanie Opłatkowe jest jedną z największych imprez integracyjnych, organizowanych przez Gminę Mysłakowice. Wartość projektu 13.262,80 zł (dofinansowanie 60% - 7957,68 zł, wkład własny 40 % - 5305,12 zł). Realizacja styczeń 2020.

    
„W dopalacze inwestujesz frajdę z życia anulujesz”  – projekt realizowany przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt zrealizowany został metodami aktywizującymi zarówno w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach jak również w najbliższym otoczeniu. Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy odpowiednio dobranych pod kątem merytorycznym do danego zadania. Przeprowadzone zostały zajęcia: pierwszej pomocy przedmedycznej w tym również rozpoznawanie osób pod wpływem środków odurzających, warsztaty malowania na szkle „ Szklane inspiracje”, warsztaty kreatywnego kroju i szycia „Tańcowała igła z nitką”, wycieczka autokarowa do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie

Wartość projektu 6371,14 (dofinansowanie 59% - 3750 zł, wkład własny 41 % - 2621,14  zł). Realizacja styczeń – grudzień 2020.

„W Krainie szczęścia” – projekt realizowany przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program realizowany był w świetlicy wiejskiej w Wojanowie oraz w najbliższej okolicy. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi przez wolontariuszy odpowiednio dobranych pod kątem merytorycznym do danego zadania. Przeprowadzone zostały zajęcia: pierwsza pomoc – spotkanie ze strażakiem, wyprawa do Karpacza – gra terenowa „W poszukiwaniu Liczyrzepy”, zajęcia plastyczne – wspomnienia z wyjazdu do Karpacza, warsztaty o tematyce przeciwdziałania agresji i radzenia sobie ze stresem, kino zimowe – projekcje filmów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i stosowaniu innych używek, warsztaty kreatywne pieczenia pierników, warsztaty manualne z masą porcelanową, warsztaty integracyjne – „pielęgnujemy przyjaźń”, warsztaty kulinarne – zdrowa żywność, warsztaty kreatywne – szyjemy smocze poduchy, Quizoteleturniej z wiedzy o świecie i uzależnieniach, spotkanie z socjoterapeutą, piesza wycieczka Ekologiczna Ścieżka, zabawa w Escape room zawierająca polecenia i treści profilaktyki uzależnień, zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, letnie warsztaty rodzinne – zajęcia manualno – plastyczne, warsztaty teatralne o tematyce uzależnień, wycieczka autokarowa do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie.

Wartość projektu 5406,60 (dofinansowanie 74% - 4000 zł, wkład własny 26 % - 1406,60  zł). Realizacja styczeń – grudzień 2020.

 

            

„Zdrowie i bezpieczeństwo to twój skarb” – projekt realizowany przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program realizowany był w świetlicy wiejskiej w Karpnikach oraz w najbliższej okolicy. Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy odpowiednio dobranych pod kątem merytorycznym do danego zadania. Przeprowadzone zostały zajęcia: związane z roślinnością gór Polskich ich właściwościami również toksycznymi i ich wpływem na nasze życie, pierwszej pomocy przedmedycznej w tym również rozpoznawanie osób pod wpływem środków odurzających, „przemoc w rodzinie i wśród rówieśników powiedz NIE” – prowadzone przez policjanta Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, „moja szczęśliwa rodzina” – prowadzone przez policjanta Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ochrona przeciwpożarowa a twoje zdrowie” – prowadzone przez OSP w Karpnikach, „kreatywne warsztaty kroju i szycia” – poszukiwanie w sobie ukrytych talentów, wycieczka autokarowa do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. 

Wartość projektu 6298,16zł (dofinansowanie 62% - 3898,16 zł, wkład własny 38 % - 2400 zł). Realizacja styczeń – grudzień 2020.

   

„Żyjemy zdrowo i bezpiecznie” – projekt realizowany przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program realizowany był w świetlicy wiejskiej w Łomnicy oraz w jej otoczeniu. Dodatkowo cześć zadania zrealizowana została w GOK-u w Mysłakowicach. Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy odpowiednio dobranych pod kątem merytorycznym do danego zadania. Przeprowadzone zostały zajęcia:  „działania aby zapobiec uzależnieniom” spotkanie z terapeutą od uzależnień spotkanie z pedagogiem, „kultura w sieci – kontrola pracy komputerze” - spotkanie z pedagogiem, zajęcia sportowo rekreacyjne, zajęcia świetlicowe – gry i zabawy oraz zajęcia kreatywno-twórcze „robotyka dla smyka”, wycieczka autokarowa do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie

Wartość projektu 10069,11 zł (dofinansowanie 88% - 8869,11zł, wkład własny 12 % - 1200 zł). Realizacja październik – grudzień 2020.

„Kino na temat…” - etap I – projekt realizowany przy wsparciu środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt zrealizowany został w kilku etapach poprzez:

- prace porządkowe związane z przygotowaniem placu pod kino pod chmurką w tym: ogrodnicze itp.

- zakup zewnętrznego ekranu projekcyjnego 

- promocji projektu i działań projektowych m.in. na portalach społecznościowych GOK

- projekcji w dniu 17.12.2020 r. pięciu filmów profilaktycznych związanych z nałogami. Prelekcja filmów ze względów pandemicznych transmitowana była drogą online.  

Wartość projektu 16205,37 (dofinansowanie 74,05 % - 12000 zł, wkład własny 25,95 % - 4205,37zł). Realizacja październik– grudzień 2020.

„Szeptany marketing i nie tylko – poznacie Krainę Ducha Gór” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – LGD Partnerstwo Ducha Gór. 

Projekt napisany przez GOK Mysłakowice, a beneficjentem jest Stowarzyszenie „Senior” z Mysłakowic. Projekt przewiduje zakup wyposażenia, którego brakuje na stanie GOK Mysłakowice, w tym: - 4 namioty, 4 parasole, 4 pufy – siedziska, 4 pufy/kostki – stoliki, 1 ścianka mobilna ekspozycyjna, 4 stoły plenerowe, 2 zestawy plenerowych koszy na odpady segregowane, 4 flagi promocyjne, 1 wielkogabarytowa gra ekologiczna. Dofinansowanie 100% - 50 000,00 zł. Realizacja styczeń 2020 - luty 2021. Projekt otrzymał dofinansowanie i jest w trakcie realizacji.

 

Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Mysłakowicach - Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1: Zakup nowości czytelniczych do bibliotek publicznych.

Projekt przewiduje zakup książek do bibliotek GOK Mysłakowice. Wartość projektu 15 714,29 (dofinansowanie 35% - 5500,00 zł, wkład własny 65% - 10 214,20 zł). Realizacja styczeń 2020 – listopad 2020. Projekt otrzymał dofinansowanie i był realizowany zgodnie z planem.

„Cudowne lata 70 i 80 w Krainie Ducha Gór” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Projekt napisany przez GOK Mysłakowice, a beneficjentem jest Stowarzyszenie „Senior” z Mysłakowic. W ramach projektu przewidziano organizację:

1) Festiwal „Cudowne lata w Krainie Ducha Gór, w tym: koncert muzyki z lat 70 i 80, warsztaty lniarskie dla dzieci, rodzinne gry i zabawy z lat 70 i 80, zabawa zbieramy nakrętki i wymieniamy je na ekologiczne breloki.

2) Organizację czterech tematycznych wieczorków tanecznych dla seniorów nawiązujących do dawnych tradycji np. tkackich, lniarskich, zielarskich czy szklarskich.

3) Organizację zajęć pn. „Kreatywne warsztaty z plastikiem – wykonanie ozdób z plastikowych nakrętek”. Dofinansowanie 100% - 30 000,00 zł. Realizacja czerwiec 2020 - wrzesień 2020 oraz czerwiec 2021- wrzesień 2021. Projekt otrzymał dofinansowanie i był realizowany zgodnie z planem.

  

 

„Integracja lokalnej społeczności wokół Bitwy Warszawskiej” – program Koalicje dla Niepodległej Wiktoria 2020, Biuro Programu Niepodległa.

W ramach projektu przewidziano dwa główne działania:

1) Patriotyczny plener kulturalny z projekcją filmu „1920. Bitwa Warszawska, prelekcją seniorów – wspomnienia dot. Odbudowy państwowości w Gminie Mysłakowice, występem artystycznym harcerzy ze 104 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Strumień” ZHP oraz konkursami, zabawami i grami nawiązujące do okresu międzywojennego.                       

2) Wykonanie międzypokoleniowej gry mobilnej nawiązującej do Bitwy Warszawskiej 1920 i zagadnień związanych z odbudową państwowości na ziemiach polskich, gra połączona jest z odkrywaniem ciekawostek o Gminie Mysłakowice. Wartość projektu 31 700,00 zł (dofinansowanie 87,38% - 27 700,00 zł, wkład własny 12,62 % - 4000,00zł). Realizacja sierpień 2020 – październik 2020. Projekt otrzymał dofinansowani i został rozliczony.

     

„Na tyłach kultury” – program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk, Firlej.

Projekt napisany przez GOK jako inicjatywa obywatelska 3 osób ze środowiska kultury, edukacji i organizacji NGO.  W ramach projektu przewidziano działania twórcze, w tym: warsztaty ceramiczne i wykonanie obrazu z kafli pn. „drzewo uciekających marzeń”, wykonanie instalacji artystycznej - wielkogabarytowa postać królewicza na koniu/wilku, warsztaty z odnawiania okien, wykonanie bramy z materiałów wtórnych, wykonanie wielkogabarytowego obrazu z plastikowych nakrętek. Wszystkie powstałe prace zostaną zamontowane w najbliższej przestrzeni GOK Mysłakowice. Dofinansowanie 100% - 10 000,00 zł. Realizacja sierpień 2020 - październik 2020. Projekt otrzymał dofinansowanie i został rozliczony.

Projekt polegał nie tylko na odczarowaniu zdegradowanej, poprzemysłowej okolicy i upiększeniu przestrzeni wokół domu kultury, ale i na realizacji działań edukacyjno-wychowawczych w zakresie ekologii, zmian klimatu i ochrony środowiska. Motywem przewodnim naszych działań i warsztatów był recykling. Pokazaliśmy uczestnikom projektu jak wiele ciekawych przedsięwzięć można zrealizować wykorzystując stare, niepotrzebne czy zalegające na strychu materiały i przysłużyć się środowisku wykorzystując do tego przedmioty z odzysku. Należy pamiętać, że recykling odpadów w nowe materiały emituje mniej węgla niż w przypadku energochłonnych procesów wydobywania i przekształcania materiałów pierwotnych. Zmniejsza to również obciążenie zasobów naturalnych na świecie i oczywiście pozwala uniknąć odpadów kierowanych na składowiska lub wytwarzających emisje CO2 w wyniku spalania.

 

„Integracja i aktywność społeczna wokół skweru przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach” – program Działaj Lokalnie, LGD Partnerstwo Ducha Gór, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Projekt napisany przez GOK Mysłakowice, a beneficjentem jest Stowarzyszenie „Senior” z Mysłakowic. Projekt przewiduje wykonanie drobnych prac pielęgnacyjnych przy skwerze na Daszyńskiego, w tym: usunięcie samosiejek, nasadzenia cebulek kwiatów i krzewów, uzupełnienie i odmalowanie ławek, zakup i montaż 5 budek lęgowych dla ptaków, wykonanie przez lokalnego artystę instalacji artystycznej – kierunkowskazów do GOK. Wartość projektu 6800,00 (dofinansowanie 44% - 3000,00 zł wkład własny 56% - 3800,00 zł). Realizacja wrzesień 2020 – listopad 2020. Projekt otrzymał dofinansowanie i był realizowany zgodnie z planem.

Niniejszy projekt realizowany był z myślą o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i budowaniu postaw proekologicznych w małych społecznościach wiejskich. Poprzez nasadzenia miododajnych roślin, przysłużyliśmy się ochronie środowiska. Różnorodne rośliny miododajne są nie tylko dekoracyjne, ale i pożyteczne. Sadząc je mogliśmy nie tylko stworzyć piękne, klimatyczne miejsce do odpoczynku, ale też pomogliśmy pszczołom i innym owadom zapylającym, które niestety współcześnie masowo wymierają z powodu zmian klimatycznych. W ramach zadania postanowiliśmy zadbać również o ptaki, zakupując budki lęgowe i montując je na okolicznych drzewach. Budki lęgowe dla ptaków, to najprostszy i najskuteczniejszy sposób ich aktywnej ochrony. Wielu gatunkom ptaków grozi nawet wyginięcie z powodu zmian klimatycznych dlatego postanowiliśmy stworzyć bezpieczną możliwość osiedlania się okolicznych ptaków, bez ryzyka utracenia jaj czy piskląt. Na koniec projektu zleciliśmy lokalnemu artyście wykonanie instalacji artystycznej pełniącej rolę drogowskazu do Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach. Drogowskaz został wykonany z materiałów wtórnych (kamień, metal) i zamontowany w przestrzeni publicznej naszej wsi Mysłakowice. Wykonanie instalacji artystycznej z materiałów z odzysku, czyli tzw. recykling to również działanie służące ochronie środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Promocja inicjatywy „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez organizację międzypokoleniowych warsztatów sztuki użytkowej w Sołectwie Mysłakowice” - przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi dolnośląskiej – Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Projekt napisany przez GOK Mysłakowice, a beneficjentem jest Stowarzyszenie „Senior” z Mysłakowic. Projekt przewiduje: Organizację 4 międzypokoleniowych warsztatów sztuki użytkowej (odnawianie starych rowerów i wykonanie z nich kwietników), rowery staną w najbliższej przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach. Wartość projektu 6300,00 (dofinansowanie 79,36% - 5000,00 zł, wkład własny 20,63% - 1300,00). Realizacja wrzesień 2020 – grudzień 2020. Projekt otrzymał dofinansowanie i był realizowany zgodnie z planem.

W kontekście tego projektu, główny nacisk kładliśmy na realizację działań proekologicznych służących ochronie środowiska i przeciwdziałającym zmianom klimatycznym. Daliśmy drugie życie rowerom, które w innym wypadku zostałyby wyrzucone na śmieci. Należy pamiętać, że odpady nie tylko zanieczyszczają glebę, wody gruntowe i powietrze, ale powodują także emisję dwutlenku węgla i metanu do atmosfery, przyczyniając się tym samym do zmian klimatu.