.

Aktualności

Wszelkie informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego znajdą Państwo w dziale DLA MIESZKAŃCA / NARODOWY SPIS POWSZECHNY
W związku z pytaniami dotyczącymi braku baneru informującym o stanie powietrza w gminie Mysłakowice informujemy że został on zamieszczony w dziale DLA MIESZKAŃCA/ JAKOŚĆ POWIETRZA

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Dolnośląska Izba Rolnicza pismem znak DIR/999/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. wskazała jako godną polecenia firmę :
Dawid Jopek „Jopek Recykling”
z/s ul. Przemysłowa 12, Fabianów, 63-330 Dobrzyca
realizującą na terenie całego kraju zadanie usuwania odpadów rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag.
Udział gminy ma charakter informacyjno – promocyjny.
Zbiórka odpadów wygląda następująco :
1. Ustalany jest termin i miejsce zbiórki
2. Przesyłane są materiały, które za pomocą gminy trafiają do sołtysów
3. Sołtysi zbierają chętnych na listę zgłoszeń
4. Listy trafiają do firmy
5. Przygotowywana jest niezbędna dokumentacja dla rolników oraz w umówionych terminie przeprowadzana jest akcja na miejscu zbiórki
6. 6. Po całej akcji dostarczana jest fotorelacja oraz zestawienie ilościowe.

JOPEK RECYKLING tel. 506 203 717

Zachęcamy do skorzystania z kontaktu i mamy nadzieję, ze w ten sposób uda się rozwiązać problem z zagospodarowaniem odpadów pochodzenia rolniczego.
Gmina Mysłakowice przekaże listy do sołtysów, którzy będą zapisywali osoby zainteresowane przekazaniem odpadów.

 

1. Zawiadomienie o zbiórce foli rolniczych w Gminie Mysłakowice.

2. Tabela odbioru 

 

 

„Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych. Do 29 lipca br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu to 2 miliony złotych. Szansę na grant ma w tym roku aż 200 podmiotów.

 Informacja. PDF