Ułatwienia dostępu

kontakt z urzednikiem

Urząd Gminy Mysłakowice

ul. Szkolna 5

58-533 Mysłakowice

tel. 75 64 39 960

fax. 75 64 39 999

Biuro Obsługi Interesanta tel. 75 64 39 961 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat tel. 75 64 39 960 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd czynny:

  • poniedziałek od 7.00 do 15.00
  • wtorek od 7.00 do 16.00
  • środa od 7.00 do 15.00
  • czwartek od 7.00 do 15.00
  • piątek od 7.00 do 14.00

Kierownictwo Urzędu:

 
Wójt Gminy Michał Orman 75 64 39 960 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Wójta Gminy Grzegorz Truchanowicz 75 64 39 960 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretarz Gminy Karolina Zielińska 75 64 39 960 e-mail
Skarbnik Gminy Piotr Amborski 75 64 39 960 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Skarbnika Gminy Patrycja Gaździcka 571 335 989 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Społeczno – Organizacyjny:
 
     
Kierownik referatu Karolina Zielińska 75 64 39 960 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. obsługi Rady Gminy

Marta Nieckarz

75 64 39 996 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. ewidencji ludności i wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych

Renata Kędzierska 75 64 39 972 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. dowodów osobistych, zdrowia i osób niepełnosprawnych Monika Dobrucka 75 64 39 978 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. oświaty i wychowania Barbara Weselińska 75 64 39 973 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. obsługi interesanta i ewidencji działalności gospodarczej Paulina Tybinkowska 75 64 39 961 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. kadr Halina Maciąg 75 64 39 969 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. obsługi sekretariatu Magdalena Kitlińska 75 64 39 960

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc administracyjna Malwina Witek - -
Kierowca Marek Maciąg    

Referat Finansów:
 
     
Kierownik - - -

St. ds. księgowości, środków trwałych, czynszów i rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, opłaty za odpady

Krystyna Turek 75 64 39 991 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. księgowości budżetowej Jolanta Lichtańska 75 64 39 976 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. księgowości podatkowej Weronika Malec 75 64 39 992 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. księgowości oraz podatku od towarów i usług (VAT) Brygida Białowąs 75 64 39 993 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. wymiaru podatków i kontroli podatkowej Magdalena Ramut 75 64 39 997 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. kontroli, windykacji i egzekucji podatków i opłat Barbara Laskowska 75 64 39 998 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji:
 
Kierownik referatu Karolina Marczewska 75 64 39 982 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Kierownika referatu Marcin Krzak 75 64 39 981 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St.  ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych Monika Paterka 571 335 975 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
St. ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Aleksandra Góral 75 64 39 984 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Monika Łachecińska 75 64 39 985 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. gospodarowania odpadami Joanna Kajak  75 64 39 974 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. gospodarki mieszkaniowej i obsługi wspólnot mieszkaniowych Monika Paterka 571 335 975 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Natalia Ożga - Mróz / Renata Uroda - Wilczyńska 571 335 988 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa Dominika Dusińska 571 335 967 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds, gospodarki komunalnej Marek Marczewski 75 64 39 983 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. infrastruktury drogowej i mostowej Wojciech Dudzik 75 64 39 987 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. promocji, funduszy sołeckich, współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Daria Tadeusz - Wadecka 75 64 39 986 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. administrowania cmentarzami komunalnymi oraz rolnictwa , łowiectwa , leśnictwa Monika Ptak 75 64 39 966 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konserwator Krzysztof Bednarz
Konserwator Andrzej Bartosik - -
Konserwator Przemysław Witczak
Konserwator Mieczysław Nawój     

Samodzielne stanowiska pracy:
 
Archiwista zakładowy Przemysław Surma 75 64 39 979 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
St. ds. zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności, spraw obronnych i bieżącej obsługi Urzędu
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 
Przemysław Surma

75 64 39 979

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Katarzyna Makowska 571 335 977 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego:
 
Kierownik USC Dorota  Kapuścińska 75 64 39 971 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Kierownika USC Monika Dobrucka 75 64 39 978 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.