Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

pobierz - Wykaz nr 1/2022 nieruchomości przeznaczonych do przekazania w użyczenie.
pobierz - Wykaz nr 3/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
pobierz - Wykaz nr RGK.6840.4.2022 o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
pobierz - RGK.6840.5.2022 Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 423/8, 423/9 położonych w Karpnikach