Dodatkowe pojemniki na BIO

Szanowni Gminy Mysłakowice.

W związku z prowadzaną akcją edukacyjną „Rady na odpady” w której można otrzymać pojemnik na BIO zapraszamy jeszcze w piątek 27 maja 2022 w godzinach 8.00-13.00 do Urzędu Gminy (sala na parterze). Posiadamy jeszcze na stanie kilkadziesiąt pojemników 120 litrów i 240 litrów, które chcemy przekazać mieszkańcom Naszej Gminy Mysłakowice.
Aby otrzymać pojemnik trzeba spełnić następujące warunki:
- gospodarstwo domowe musi być położone na terenie gminy,
- właściciel nie posiada kompostownika,
- złożono deklarację o wysokości opłata za gospodarowanie odpadami,
- regularnie wnoszone są opłaty za gospodarowanie odpadami.