Gmina przystępuje do kolejnego zadania tym razem tematem przewodnim jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

Gmina przystępuje do kolejnego zadania tym razem tematem przewodnim jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.


Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman podpisał umowę z firmami ES Energy ze Ślęzy oraz firmą Usługowo-Handlową HYDROPULT z Jeleniej Góry na realizację zadania. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. Przedmiotem zadania jest budowa i zakup infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacje) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii czyli dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa i montaż pomp ciepła dla obiektów użyteczności publicznej. Miejscem realizacji zamówienia będzie boisko sportowe „Orlik” w Mysłakowicach, Przedszkole Publiczne w Łomnicy oraz budynek Urzędu Gminy w Mysłakowicach. Zgodnie z umową wykonawcy mają 3 miesiące na montaż instalacji fotowoltaicznej w powyższych miejscach. Koszt I zadania to kwota 339 500,00 zł zaś II zadania to kwota 230 010,00 zł.

 

umowa