Informacji dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w terminie od 1 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022r.

pobierz - procedura
pobierz - wzór wniosku
pobierz - zestawienie faktur
pobierz - oświadczenie i zgoda