Informacja dla mieszkańców dotycząca dodatku węglowego

Informacja dla mieszkańców dotycząca dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych (pellet, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opałowy, inny rodzaj biomasy)

W związku z kolejną nowelizacją ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw, Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że wnioskodawcy, których wniosek został odrzucony z uwagi na podwójny adres a posiadają odrębne lokale mieszkalne mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku. Termin składania wniosków do 30 listopada 2022r.