Ułatwienia dostępu

Styczniowe prace konserwacyjno-naprawcze.

Szanowni Mieszkańcy.
Początek nowego roku to czas kolejnych wyzwań, ale i czas prac remontowych, konserwacyjnych i naprawczych. Korzystając ze sprzyjającej aury pogodowej, zgłoszeń mieszkańców gminy, firmy zewnętrzne i pracownicy urzędu intensywnie i sukcesywnie wykonują prace naprawcze i konserwacyjne.
1. Naprawiane są uszkodzone progi zwalniające na terenie gminy,
2. Montowane są nowe tabliczki z nazwami ulic a zarazem naprawiane i odrestaurowywane stare,
3. Wykonano fragment drogi gruntowej w Krogulcu,
4. Wykonano malowanie poziome przejść w Kostrzycy.
5. W styczniu nastąpi zakończenie długo oczekiwanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w Kostrzycy,
6. Zlikwidowano kilka dziki wysypisk śmieci, wywieziono kilkanaście starych opon podrzuconych na tereny gminne,
7. Zakończono częściowy remont sali sportowej w Karpnikach, zainstalowano nowe ogrzewanie,
8. Wykonano ogrodzenie zabezpieczające przy spalonym budynku na Rudawskiej 9 w Karpnikach,
9. Sukcesywnie łatane są ubytki w drogach gminnych.
Przypominamy, że wszelkie zgłoszenia, uwagi można składać do referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 5.