Ułatwienia dostępu

Stan sprzedaży węgla dla mieszkańców w Gminie Mysłakowice na dzień 14.03.2023r

Stan sprzedaży węgla dla mieszkańców w Gminie Mysłakowice na dzień 14.03.2023r

Orzech
I transza
Dostawy: (pięć transportów) – 135 ton
Sprzedano: 135 ton, podpisano 99 umów
Odnotowano 99 wpłaty

II transza
Dostawy: (15 transportów) – 393,02 ton
Sprzedano: 157,8 ton, podpisano 115 umów
Na placu zostało: 235,22 ton

Groszek
Dostawy: (trzy transporty) – 83,4 ton
Sprzedano: 81,5 Mg, podpisano 61 umów
Na placu zostało: 1,9 ton

Ekogroszek
I transza
Dostawy: (dwa transporty) – 51,84 ton
Sprzedano 51,84 ton, podpisano 36 umów
Odnotowano 36 wpłaty

II transza
Dostawy: (dziewięć transportów) – 234,08 ton
Sprzedano 104,25 ton, podpisano 74 umowy
Na placu zostało: 129,83 ton