Ułatwienia dostępu

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Bukowcu

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Bukowiec, że w dniu 19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Schronisku Skalnik (ul. Szkolna 2A) w Bukowcu odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania;
2. Zmiany w Funduszu Sołeckim na rok 2023;
3. Planowanie Funduszu Sołeckiego na rok 2024;
4. Sprawy różne;
5. Zamknięcie zebrania.
                                                                             Sołtys wsi Bukowiec
                                                                               Jadwiga Kubik