Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, dz. nr 608 i 620 położonych w Mysłakowicach przy ul. Sułkowskiego 1 i 2

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, dz. nr 608 i 620 położonych w Mysłakowicach przy ul. Sułkowskiego 1 i 2 - więcej