Ułatwienia dostępu

Wykaz nr RGK.6840.25.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki nr 42/4 położonej w Bobrowie

Wykaz nr RGK.6840.25.2023 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki nr 42/4 położonej w Bobrowie - więcej