Ułatwienia dostępu

Wspólnie posadzono unijne drzewka.

Dzień Europy, obchodzony 9 maja, upamiętnia rocznicę deklaracji Schumana, która była początkiem integracji europejskiej. W 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił plan, który zakładał wspólną produkcję węgla i stali przez Francję, Niemcy Zachodnie, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Ten plan uznaje się za początek procesu, który doprowadził do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWG) oraz do szerszej integracji europejskiej, prowadzącej ostatecznie do powstania Unii Europejskiej. Dlatego 9 maja jest ważnym świętem dla całej Unii Europejskiej, symbolizującym jedność i pokój w Europie. Również w Gminie Mysłakowice w miesiącu maju organizowanych jest szereg imprez o charakterze integracyjnym i kulturalny. W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach odbył się uroczysty apel, na którym odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Unii Europejskiej. Aby szczególnie podkreślić ten dzień Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman, Pani Dyrektora Izabela Kampczyk oraz uczniowie wszystkich klas posadzili 20 drzewek owocowych zasponsorowanych przez darczyńców za co serdecznie dziękujemy. Od dzisiaj każda z klas będzie opiekować się swoim drzewkiem przypominając 20 lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej a w przyszłości zebrać swoje owocowe plony.