Ułatwienia dostępu

Informacja o dopłatach dla rolników za praktyki dobrostanowe w ramach systemu QMP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261), od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

  • 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
  • 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy, do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań

W załączeniu pismo Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego z dnia 12.06.2024 r.

więcej