Ułatwienia dostępu

Inwestycja na ul. Poprzecznej w Łomnicy

Szanowni Państwo.
Zbliżamy się do zakończenia kolejnej inwestycji drogowej na terenie Gminy Mysłakowice przebudowy drogi gminnej ul. Poprzeczna w Łomnic. Wartość zadania to kwota 1 261 952,33 zł. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 190 525,83 zł. Wykonawcą jest firma Jeltech Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach. Mieszkańcy długo czekali na realizację tego ważnego zadania. Pracę przy realizacji inwestycji są bardzo trudne, ze względu na blisko położoną linię kolejową oraz bardzo wąski pas drogi. W dniu dzisiejszym trwają prace związane z położeniem warstwy ścieralnej na całym odcinku drogi. Zakończono montowa nie obrzeży, studzienek, muru oporowego. W najbliższych dniach będzie montowane oznakowanie drogowe. Jest to kolejna inwestycja poprawiająca stan bezpieczeństwa naszych dróg i komfort dojazdu mieszkańców do swoich posesji.
Przepraszamy za utrudnienia i uciążliwość oraz prosimy o cierpliwość.