Informacja dla rolników.

Grzegorz Truchanowicz

Informujemy o możliwości zgłoszenia przez miejscowych rolników indywidualnych chęci powiększenia swoich gospodarstw rodzinnych o grunty rolne w obszarze Gminy Mysłakowice.