Wykaz nr RGK.6840.8.2021 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości

Wykaz nr RGK.6840.8.2021 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości - działki nr 47/23 obręb Dąbrowica w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej - wykaz