Ogłoszenie - oferta pracy w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach

Wójt Gminy Mysłakowice zaprasza do składania ofert pracy na stanowisko konserwatora w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

- Termin składania ofert do 2021-06-14

- Zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz wymagania znajdują się w załączniku  PDF oferta. 

Wykaz dokumentów:

1. Oferta

2. Kwestionariusz

3. Klauzula