Ułatwienia dostępu

„Zrozumienie i poszanowanie –grupowe zajęcia seniorów i młodzieży szkolnej”

Końcówka września obfita była w wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury. Jednym z nich było spotkanie wielopokoleniowe młodzieży i seniorów pod nazwą „Zrozumienie i poszanowanie –grupowe zajęcia seniorów i młodzieży szkolnej” realizowany przez Radę Seniorów.
Uczestnikami byli członkowie Gminnej Rady Seniorów z Mysłakowic i zaproszeni seniorzy z terenu gminy oraz uczniowie kl. 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach oraz Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi z Łomnicy. Łącznie 48 osoó.
W kolejnych etapach tego zadania zrealizowano następujące zajęcia:
28 września w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy odbyła się ciekawa debata poświęcona różnicom pokoleniowym, rozważano wszelkie tematy dotyczące tego co i dlaczego wpływa na te różnice. Moderatorka dyskusji, pani Katarzyna Beck-Kamińska poprowadziła debatę tak aby z szacunkiem i zrozumieniem poruszano zagadnienia przełamywania barier międzypokoleniowych, jakie one są, co i jak należałoby zmienić, w jaki sposób można wdrożyć płaszczyzny porozumienia i korzyści współpracy między generacjami, jak stwarzać punkty styczne oczekiwań i potrzeb, w jaki sposób najowocniej wykorzystać potencjał każdej z grup wiekowych.
29 września odbyły się zajęcia artystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury –ceramiczne, prowadzone przez pania Lidię Knapp i plastyczne, prowadzone przez panią Izabele Kamczyk,jednocześnie w świetlicę i bibliotekę w Łomnicy odwiedzili Seniorzy i młodzież szkolna, którzy uczestniczyli we wspaniałych warsztatach realizowanych przy wsparciu Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.
Celem spotkania było wzmacnianie więzi międzypokoleniowych w społeczności Gminy Mysłakowice. Dzięki wzajemnej współpracy powstały unikatowe prace.
Wszystkie te prace zaowocowały stworzeniem 12 trwałych tablic eksponujących wybrane podczas dyskusji i debaty hasła wyrażające szacunek dla seniorów. Materiały ,z których wykonano tablice w większości były naturalne, można było dostrzec rozmaite ziarna, oraz inne eko produkty. Atmosfera współpracy przebiegała w życzliwej i radosnej atmosferze. Zauważyć można było zaangażowanie z każdej ze stron. Niewątpliwie tego rodzaju inicjatywa i działania są bardzo potrzebne i z pewnością będą kontynuowane w przyszłości.