Ułatwienia dostępu

Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ)

pobierz - Wzór ogłoszenia naboru
pobierz - Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy ZIT AJ
pobierz - Zał. 2. Lista adresów e-mail do składania propozycji projektów
pobierz - Zał. 3. Cele i działania do Strategii ZIT AJ
pobierz - Zał. 4. Lista projektów aglomeracyjnych
pobierz - Zał. 5. Linia demarkacyjna
pobierz - Zasady naboru