Ułatwienia dostępu

Koperta życia dla mieszkańców Gminy Mysłakowice.

Kopertę życia dla mieszkańców Gminy Mysłakowice.
Koperta życia to akcja, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Gmina Mysłakowice kolejny raz przystąpiła do tej akcji. W dniu 3 marca w Urzędzie Gminy Mysłakowice spotkały się jednostki gminne i organizacje pozarządowe biorące udział w akcji, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Senior, Gminna Rada Seniorów oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przygotowano 250 kopert, które zostaną rozdysponowane wśród osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Koperty zawierają informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany na lodówce przymocowany magnesem ze specjalnym oznaczeniem lub w miejscu widocznymi i dostępnym. Dołączając do akcji Koperta życia trzeba pamiętać, że wpisane w niej dane powinny być na bieżąco aktualizowane, jeżeli tylko się zmieniają. Ponadto przyjmuje się, że przynajmniej raz do roku powinna być ona wypełniana na nową – jeżeli tego nie zrobimy służby medyczne uznają dane z koperty za nieaktualne i nie będą mogły z nich skorzystać przy udzielaniu pomocy.