Ułatwienia dostępu

Święto Sołtysów w Gminie Mysłakowice.

W Dniu Sołtysa „Wszystkim Sołtyskom i Sołtysom życzymy radości i satysfakcji ze wszystkich działań, jakie podejmujecie. Życzymy, byście znaleźli Państwo siłę do pracy na rzecz swoich sołectw i mieszkańców.

Życzenia składają:

Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman, Przewodniczący Rady Gminy Mysłakowice Grzegorz Kuczaj.