RGK.6840.3.2021.RUW.1 Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości działki nr 98/3 położonej w Krogulcu

pobierz