Warsztaty edukacyjne z zakresu ochrony środowiska, pt: „Len a środowisko„

Bez tytułu

Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach w dniu 18.05.2021 r. przeprowadziło Warsztaty edukacyjne z zakresu ochrony środowiska, pt: „Len a środowisko„ w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz wzmacniania kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu” w ramach poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność , objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji „Strój lokalny , jako element integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi i gminy Mysłakowice” .

Otwarcia warsztatów dokonał wice-wójt Grzegorz Truchanowicz i Marianna Ostrowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Pani Marzena Wiącek przedstawiła prezentację na temat walorów użytkowych lnu i tkanin lnianych w odniesieniu do tkanin wiskozowych i sztucznych. Porównując proces produkcji tych tkanin wzięto też pod uwagę aspekt ochrony środowiska. Liczną grupą uczestniczącą w warsztatach byli dawni pracownicy Zakładów Lniarskich „Orzeł”, którzy w sposób merytoryczny przedstawili produkcję tkanin lnianych i wpływ tej produkcji na środowisko. Należy stwierdzić, proces produkcji wyrobów z lnu nie jest obojętny dla środowiska, natomiast największą zaletą lnu jest to , że surowiec do produkcji jest pochodzenia roślinnego a wyroby z lnu są w 100% biodegradowalne. Przebieg warsztatów został przedstawiony na kilku załączonych zdjęciach.

Przewodnicząca KGW